Dagsorden generalforsamling Frederikssund Oaks 2019 21.februar kl. 19.00, Kantinen Ådalens Skole Frederikssund.   Valg af Dirigent. Bestyrelsen foreslår Jørgen Olsen som dirigent. Valg af to stemmetællere samt en referant. Formanden aflægger bestyrelsens beretning til godkendelse: Fremlæggelse af Regnskabet for 1.1.2018 – 31.12.2018. Kontingentfastsættelse: Bestyrelsen havde fremlagt et forslag om kontingent stigning. Dette på grund af… Read More